close
Menu

Legal

Indholdet på denne hjemmeside er leveret af Deere & Company og er baseret på et layout leveretaf Deere & Company og med licens udstedt til Moonda. Vedrørende indholdet leveret af Deere & Company til brug for denne hjemmeside, besidder Deere & Company fuldstændig og ubetinget ejendomsret til alle former for ophavsret, databaserettigheder, designrettigheder og alle immaterielle rettigheder i og vedrørende al tekst og grafik inklusive opsætning og bearbejdelse, al formattering/layout/script, softwarekompilering, underliggende kilder (hypertekst-formatteringssprog og script) samt alt andet materiale.

Hjemmesidens indhold, som vedrører Deere & Company og/eller John Deere produkter, må ikke på nogen måde gengives, det være sig elektronisk eller på anden vis, uden der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse fra Deere & Company, dog undtaget egen personlig og ikke-kommerciel brug og midlertidigt under selve brugen af hjemmesiden. Deere & Company's forhandlere har tilladelse til elektronisk at kopiere materiale, som offentliggøres på denne hjemmeside og lave udskrifter med henblik på og til brug for deres eksisterende og potentielle kunder FORUDSAT AT angivelse af ophavsret er vist på alle sådanne udskrifter.

1. Søllested Maskinforretning is a company registered in Denmark with its home address Langsøgårdvej 7, 4920 Søllested.

2. John Deere's green and yellow color, the jumping deer and John Deere are trademarks of Deere & Company.

3. Copyright 2005-2009 Deere & Company and / or the company's suppliers. All rights reserved. Deere & Company and / or its suppliers reserve all copyrights and proprietary rights, including intellectual property rights, to all documents, texts, images and all software owned by Deere & Company and / or its suppliers.

4. It is allowed for individuals electronically to copy material published on this Website and to print pages from this for sole use only on condition that both copyright information and permission are stated in the material and on condition that the material is not changed.

5. Submission, in whole or in part, of files from this Website or modified versions thereof is not permitted without the express written permission of Søllested Maskinforretning.

6. It is not allowed to make a copy of this Website.

7. Unless otherwise expressly stated, nothing on this Website shall be construed as a license or license relating to patents, copyrights or trademarks owned or controlled by Deere & Company and / or its suppliers.

8. This Website has been created primarily for use by customers and potential customers. There may be references to websites or services that are not available and Deere & Company may at any time change the websites or services described on this Website. There may be inaccuracies on this Website, and information found on the Website may be changed at any time. You should inquire at [Insert Company Name] before you rely on information found on this Website.

9. THE CONTENT OF THIS HOME PAGE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SPECIAL USE OF NEGLIGENCE, AND NON-INFRINGEMENT OF RIGHTS; [Enter Company Name] AND / OR COMPANY SUPPLIERS MAKES ANY RESPONSIBILITY FOR FAILURE OR EXCLUSIONS ON THIS HOMEPAGE.

10. The above terms and conditions are subject to Danish law. Any disputes arising from the content on the Website or any services offered to it shall be processed by a competent court in Denmark.